BilnavetSnabbsök

Mer... Mer... Sök Sök

Logga in
Namn

Lösenord

Mer... Mer... Logga in Login


Försäkring
Försäkring
Låt oss reda ut begreppen kring bilförsäkringar. Bilförsäkringen består av den obligatoriska trafikförsäkringen och den frivilliga kaskoförsäkringen.

Trafikförsäkring
Obligatorisk. Ersätter personskador för alla inblandade, och vissa skador på annans egendom. Ersätter inte skador på din egen bil om det var ditt fel att olyckan inträffade. Däremot kan du få ersättning av motpartens trafikförsäkring, om denne var skyldig till olyckan.

Halvförsäkring (Trafik + delkasko)
Förutom trafikförsäkringens ersättningar täcker denna del även skador på din egen bil vid t.ex. brand, stöld, glasskada, bärgning, rättsskydd, maskinskada. Ersätter inte skador på din egen bil vid olycka, annat än vad som täcks av trafikförsäkringen.

Helförsäkring (Trafik + delkasko + vagnskada)
Förutom halvförsäkringens ersättningar täcker denna del även skador på din egen bil, även om du är skyldig till olyckan.